==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Visa Hồng Kông thường có giá trị 30 ngày kể từ ngày được cấp với thời gian lưu trú tại Hồng Kông là 7 ngày, tùy thuộc vào quốc tịch của người xin visa mà Hồ sơ xin visa yêu cầu những giấy tờ khác nhau.

Sân bay quốc tế Hồng Kông Sân bay quốc tế Hồng Kông

Dịch vụ visa hồng kông thường có giá trị 30 ngày kể từ ngày được cấp với thời gian lưu trú tại Hồng Kông là 7 ngày, tùy thuộc vào quốc tịch của người xin visa mà Hồ sơ xin visa yêu cầu những giấy tờ khác nhau.

Hồ Sơ xin Visa hành trình Hồng Kông dành cho người nước ngoài bao gồm:

  • Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (bản chính)
  • 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
  • Visa Việt Nam còn thời hạn, thẻ tạm trú tại Việt Nam (nếu có)
  • Giấy xác nhận công việc (tiếng Anh)
  • Lịch trình ghi rõ ngày dự định đến Hồng Kông

Hồ Sơ xin Visa hành trình Hồng Kông dành cho người nước ngoài bao gồm:

Bảng phí Visa hành trình Hồng Kông dành cho người nước ngoại tại Việt Nam:

TT

Danh Mục Visa

Giá Tiền USD

Loại Visa

Thời gian làm việc

2.

hành trình

130$

3 tháng/1 lần

3 tuần

145$

3 tháng/2 lần

8-10 ngày

 

 

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc bình thường như bảng trên, trong trường hợp khẩn cấp người xin visa có thể nộp hồ sơ xin visa khẩn làm việc tại công ty VietSense Travel để được tư vấn.

Visa Hồng Kông Cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài Sinh Sống, Làm Việc Tại Việt Nam

Visa Hồng Kông Cho Người Quốc Tịch Nước Ngoài Sinh Sống, Làm Việc Tại Việt Nam
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==