==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 3/3/2008 về việc thành lập Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việt Nam giao lưu văn hóa dân tộc tại Hồng Kông Việt Nam giao lưu văn hóa dân tộc tại Hồng Kông

EVNNPT có 7 đơn vị trực thuộc, gồm: 4 Công ty Truyền tải điện (1, 2, 3, 4) và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam.

 Lĩnh vực hoạt động của EVNNPT:

 - Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;

 - Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải;

 - Quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện;

 - Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện;

 - Thí nghiệm điện;

 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện;

 - Sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;

 Tính đến tháng 12/2012, EVNNPT vận hành và quản lý hệ thống truyền tải điện từ 220 kV đến 500 kV của hệ thống điện quốc gia, với tổng chiều dài đường dây trên 16.161 km và tổng dung lượng máy biến áp trên 45.072 MVA. Hệ thống truyền tải điện đã và đang phát triển với qui mô rộng khắp, công nghệ hiện đại, được thiết kế, xây dựng trên mọi địa hình, vùng miền của đất nước, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Mục tiêu đến năm 2015, đưa vào vận hành khoảng 350 công trình, với tổng mức đầu tư là 70.000 - 90.000 tỷ đồng. 

 Với trên 7.107 cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề đang ngày, đêm trực tiếp điều hành, làm việc với thiết bị có cấp điện áp cao, đặc biệt nguy hiểm đối với người lao động, người làm công tác an toàn, người trực tiếp quản lý, điều hành tại các vị trí công tác của hệ thống điện truyền tải Quốc gia. Mọi sơ suất, nhầm lẫn, thiếu hiểu biết về kỹ thuật an toàn trong công tác điều hành, thao tác thiết bị điện đều có thể xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện của toàn bộ hệ thống điện quốc gia.

Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia,tong cong ty truyen tai dien quoc gia

Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia,tong cong ty truyen tai dien quoc gia
18 1 19 37 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==