• Lịch Khởi Hành Tour Hồng Kông - Trung Quốc Lịch Khởi Hành Tour Hồng Kông - Trung Quốc
  1. Giá tour:Liên hệ
  2. Khởi hành:Chi tiết
  3. Thời gian:Chi tiết
  4. Phương tiện:Ô Tô
  5. Ngày khởi hành:Chi tiết
  6. Đặt Tour
 • Vietsense Travel cung cấp bảng giá các và lịch khởi hành các tour tháng 8 Năm 2015 để quý khách tiện đăng ký.

 • LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG Thàng 8,9,10,11,12 

  Ngày

  Giá

  Thời Gian

  Phương Tiện

  LINK CHƯƠNG TRÌNH

  30/12

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  30/12

  17.990.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  30/12

  4.650.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  30/12

  10.990.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

  28/12

  16.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  25/12

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  16/12

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  11/12

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  10/12

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  30/11

  15,990,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  27/11

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  25/11

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  19/11

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  13/11

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  11/11

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  7/11

  15,990,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  5/11

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  28/10

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  26/10

  15,990,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  23/10

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  14/10

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  10/10

  15,990,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  8/10

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  7/10

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  26/9

  10.880.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

  25/9

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  24/9

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  16/9

  14,990,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  11/9

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  10/9

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  29/8

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  28/8

  16,390,000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy Bay

  Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

  14/8

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  12/8

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  30/7

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy Bay

  Hồng Kông - Disneyland

  22/7

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  17/7

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

   

  LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC - HỒNG KÔNG Thàng 8,9,10,11,12

  Ngày

  Giá

  Thời Gian

  Phương tiện

  LINK CHƯƠNG TRÌNH

  2/9

  6.490.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  10/9 14.960.000 4 Ngày 3 Đêm Máy Bay Hongkong - DisneyLand
  11/9 4.650.000 4 Ngày 3 Đêm Ô Tô Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  16/9

  15.290.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  16/9

  6.490.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  24/9 14.960.000 4 Ngày 3 Đêm Máy Bay Hongkong - DisneyLand
  25/9 4.650.000 4 Ngày 3 Đêm Ô Tô Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  26/9

  10.880.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

  28/9

  15.290.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  8/10

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  9/10

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  10/10

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  10/10

  18.990.000

  6 Ngày 5 Đêm

  Máy bay

  Thành Đô - Cửu Trại Câu

  14/10

  6.490.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  22/10

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  23/10

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  26/10

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  28/10

  6.490.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  5/11

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  7/11

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  11/11

  6.490.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  13/11

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  19/11

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  25/11

  6.490.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  27/11

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  30/11

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  10/12

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  11/12

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  12/12

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  16/12

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

  21/12

  15.990.000

  7 Ngày 6 Đêm

  Máy bay

  Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

  24/12

  15.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Máy bay

  Hongkong - DisneyLand

  25/12

  4.650.000

  4 Ngày 3 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm

  30/12

  6.550.000

  5 Ngày 4 Đêm

  Ô Tô

  Hà Nội - Quảng Châu - Thẩm Quyến

   

  • Đặt tour :Lịch Khởi Hành Tour Hồng Kông - Trung Quốc
   1. Ngày khởi hành
   2. Ngày kết thúc
   • Số người lớn
   • Trẻ em 1 đến 5 tuổi
   • Trẻ em 6 đến 12 tuổi
  • Họ và tên
  • Địa chỉ liên hệ
   1. Điện thoại di động
   2. Email
  • Ghi chú thêm
  • Chú ý: Trường mang dấu (*) là bắt buộc. Vui lòng không để trống !

Với những mỹ từ như "kinh đô ánh sáng", vùng đất của tự do, nền kinh tế tự do nhất thế giới, thiên đường mua sắm của châu Á.. mà thế giới ban tặng, Hong Kong xứng đáng là một trong những địa điểm đáng để đến nhất cần phải có trong sổ tay của những người lữ hành toàn cầu. Vietsense Travel tự hào vì luôn có thể đáp ứng nhu cầu du lịch Hong Kong của mọi quý khách hàng với những tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu hành tinh. Luôn tâm niệm cùng phương châm "Mang lại giá trị nhiều nhất cho khách hàng", chúng tôi cam kết tạo dựng và duy trì chất lượng dịch vụ đáng tin cậy để đáp lại một cách trọn vẹn niềm tin của quý khách hàng với Vietsense Travel theo phong cách hoàn hảo nhất.

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HONGKONG - TRUNG QUỐC THÁNG 8 NĂM 2015

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HONGKONG - TRUNG QUỐC THÁNG 8 NĂM 2015
89 9 98 187 bài đánh giá
Sản phẩm liên quan Tư vấn trực tuyến0976 489 888
Giải thưởng
 • Giải thưởng
 • Bằng khen sở Du lịch tặng
Video trang chủ Youtube Du Lịch VietSense Travel
Fanpage Fanpage Du Lịch VietSense Travel
Địa chỉ liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VIETSENSE

Trụ Sở Tại Hà Nội: Số 88 Xã Đàn – Quận Đống Đa – Hà Nội, Điện Thoại: (024)3972 8289 Fax: (024)39728298

Văn Phòng Tại TP Hồ Chí Minh:225/19 Nguyễn Đình Chiểu,Phường 5, Quận 3,Điện thoại:(028) 38181859/ 38329689, Fax: (028)38343289

Email: Info@vietsensetravel.com, Website:www.vietsensetravel.com, Tổng đài: 1900 54 55 19

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104731205 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/06/2010 Giấy phép lữ hành Quốc Tế số: 01-687/2014/TCDL-GP LHQT

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

đối tác thanh toán các tour du lịchthong_bao_bo_cong_thuong


 

© 2019 Vietsense Travel Group